Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstavačová louka u Libouchce

 

VKP „Vstavačová louka u Libouchce“ nacházející se v katastru obce Libouchec (okr. Ústí n.L.) na pozemku č. 1663 byla registrována v r.1996. Nalézá se na pravé břehu Tiského potoka s přirozeným výskytem vlhkomilných druhů rostlin, z nichž některé patří mezi zvlášť ohrožené druhy. Lokalita je obklopena lesem, břehovým porostem pravostranného přítoku Tiského potoka a Tiským potokem s doprovodnou zelení. Z chráněných druhů se zde vyskytuje úpolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a další významné rostlinné druhy diagnostikující  přirozené stabilní společenstvo podmáčených luk. Podobná lokalita se stejnou přírodovědnou hodnotou a stupněm zachovalosti se v okresu Ústí n.L. vyskytuje jen ojediněle. Dříve pravidelně kosená louka v souvislosti se změnou kompetencí ve státní správě byla po delší době kosena v r.2004 včetně odstranění výmladků olše, která louku postupně zarůstala. Pravidelná péče o lokalitu pokračuje dodnes. Lokalita je navržena k vyhlášení zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka, podklady byly zaslány Krajskému úřadu Ústeckému kraje v r.2005.

 

Mapa

 

 Obrazek

Obrazek

Obrazek