Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

 

Tato lokalita byla objevena již koncem minulého století a byla dlouho známá především z geologického hlediska jako ukázka typického českého křídového útvaru. Je zajímavé, že v jiných přírodovědných oborech (botanika, zoologie), zde nikdo podrobněji nepracoval. Objevovali se sice zprávy o výskytu určitého druhu rostliny či živočicha z bližšího okolí, ale jednalo se spíše o fragmenty poznámek z většího souborného pojednání. V roce 1982 členové ČSOP Louny navrhli a vybudovali přírodovědnou naučnou stezku „Údolí Hasiny u Lipence“ v k.ú. Lipenec. Realizaci, která trvala celých sedm let, předcházela složitá a vleklá jednání s různými zainteresovanými organizacemi. Značnou část trasy bylo třeba vyčistit od náletových dřevin a ručně vykopat stezku tak, aby spojovala nejzajímavější místa.

 
 

Obrazek