Jdi na obsah Jdi na menu
 


Norské fondy - obecné informace

 

Program podporovaný Finančním mechanismem EHP/Norska a MŽP

Dotační programy Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norský finanční mechanismus (běžně označované „Norské fondy“) byly zavedeny v souvislosti se vstupem nových členských zemí do EU. Cílem těchto mechanismů je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 Mezi podporované projekty patří i program „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy“. Je zaměřen na stabilizaci populací vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Byl schválen na období 2008 až 2010 v celkové výši podpory 588.235 EUR. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo životního prostředí. Realizací byla pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci tohoto programu bylo možno podávat žádosti o poskytnutí finančních prostředků na individuální projekty. Projekty jsou zaměřeny na realizaci záchranného programu/programu péče přijatého MŽP nebo přípravu nových záchranných programů/programů péče. Konkrétní návrh podporovaných opatření a prioritních druhů byl vždy upřesněn v jednotlivých výzvách.
První výzva k předkládání žádostí s alokovanou částkou 5.200.000 Kč byla vyhlášena 28. 11. 2008 a ukončena 6. 2. 2009. Druhá výzva s alokovanou částkou 9.198.849 Kč byla vyhlášena 29. 6. 2009 a ukončena 31. 8. 2009.


Celkem bylo přijato 36 žádostí, 19 žádostí v rámci 1. výzvy a 17 žádostí v rámci 2. výzvy. Podmínky formální kontroly nesplnily 4 žádosti. Finančně bylo podpořeno 23 projektů v celkové částce téměř 13,5 mil. Kč. 22 schválených projektů je zaměřeno na realizaci záchranného programu a 1 projekt na přípravu nového záchranného programu. Podpořeno bylo 8 zvláště chráněných druhů. Největší počet projektů byl schválen pro sysla obecného - 7 projektů, dále pro perlorodku říční a užovku stromovou po 5 projektech, pro matiznu bahenní 2 projekty a pro hvozdík písečný český, rdest dlouholistý, hořeček český a hořec jarní po jednom projektu. Na realizaci projektů se celkem podílí 18 různých subjektů.

 

eealogo.jpg

 

norlogo.jpg