Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura

 

Odborné sborníky

 

Bělohoubek J. (1996): Kozinecká stráň – nová přírodní památka na Lounsku.- Natura launensis, 3: 3-8.

Bělohoubek J. /ed./ (2001): Přírodovědný průzkum “Údolí Hasiny u Lipence”.- ČSOP Hasina Louny.

Bursa M. a kol. (1994): Zeměpisné exkurze v Severočeském regionu.- PF UJEP, Ústí n.L.

Cibulka A. (1938): Některé zajímavosti naší květeny.- Krajem Lučanů, Vlast. Sbor.Čes.Mus. v Žatci, XII, 37:17-18.

Houda J. (1966): Vzácná a chráněná květena Lounska.- ONV Louny.

Houda J. (1969): Džbán.- ONV Louny.

Houda J. (1971): Luhy Lounského Poohří.- ONV Louny.

Houda J. (1974): Lounské Černodoly.- ONV Louny.

Houda J. (1995): Teratologické novotvary v biologii hadovky smrduté.- Natura launensis, 2:12-13.

Houda J., Tichý H. (1995): Velký vrch u Vršovic. Chráněná mykologická lokalita.- Louny.

Houda J., Tichý H. (1995): Houby Lounského středohoří.- Magma Louny.

Houda J. (1996): Hypertrofie pižmovky obecné (Adoxa moschatellina L.).- Natura launensis, 3: 27.

Houda J., Vlačiha V. (1995): vegetace skalních stěn a plošin v přírodním parku Džbán.- Natura launensis, 2: 3-6.

Janda P. (1995): Rozšíření a perspektiva čolka horského v lounské ásti Džbánu.- Natura launensis, 2: 10-11.

Klouček Z. (1994): Některé zajímavé nálezy brouků z lokality Stroupeč.- Natura launensis, 1:18-20.

Kováč J., Vlačiha V. (1994): Záchranná kultivace kriticky ohrožených druhů na Lounsku.- Natura launensis, 1:14-17.

Moravec P. (1996): Brouci (Coleoptera) vrchu Raná v Českém středohoří.- Natura launensis, 3: 28-36.

Novotný J. (1995). Pozorování vzácných druhů živočichů na Džbánu.- Natura launensis, 2: 24-27.

Ondráček Č. (1997): Květena Žatecka ve sbírkách chomutovského muzea.- Natura launenis, 4: 24-26.

Prokeš V. (1913): Louny a Lounsko. Rostlinstvo.- Louny, p. 77.

Roušar A. (1996): Nové lokality sekáčů.- Natura launensis, 3: 18.

Sládek J. (1997): Význačná květena žatecka a nutnost její ochrany.- Natura launenis, 4: 3-6.

Sládek J. (1997): Lokality xerotermní vegetace na Žatecku.- Natura launenis, 4: 7-12.

Sládek J. (1997): Lokality slanobytné vegetace.- Natura launenis, 4: 13-20.

Sládek J. (1997): Návrh na registraci biokorodorů v Žateckém Poohří.- Natura launenis, 4: 29-30.

Sládek J., Vlačiha V. (1997): Současný stav vybraných botanických lokalit na Žatecku.- Natura launenis, 4: 27-28.

Tichý H. (1994): Bahňáci na Lounsku.- Natura launensis, 1:6-13.

Tichý H. (1995): Jarní tah ptactva.- Natura launensis, 2: 14-17.

Tichý H. (1995): Hejna a hejnka.- Natura launensis, 2: 28-30.

Tichý H. (1996): Husy rodu Anser a Branta na Lounsku.- Natura launensis, 3: 21-24.

Tichý H. (1996): Letní výskyt některých vzácných ptačích druhů.- Natura launensis, 3: 25-26.

Tichý H. et al. (1996): Makromycety okresu Louny.- ČSOP Louny.

Vlačiha V. /ed./ (1992): Údolí Hasiny u Lipence. Průvodce naučnou stezkou.- ČSOP Louny.

Vlačiha V. (1994): Geologická stavba a vývoj území okresu Louny.- Natura launensis, 1:22-31.

Vlačiha V. (1995): Geomorfologické členění území okresu Louny.- Natura launensis, 2: 18-23.

Vlačiha V. (1996): Vybrané paleontologické lokality v okresu Louny.- Natura launensis, 3: 9-17.

Vlačiha V. (1996): Nové nálezy vzácných a ohrožených drhů živočichů a rostlin v okolí Lipence u Loun.- Natura launensis, 3: 19-20.

Vlačiha V. (1997): Vstavačovité rostliny žatecké části přírodního parku Džbán.- Natura launenis, 4: 21-23.

Toman M. (1963): Po stopách původní severočeské květeny.- Ústí nad Labem.

 

 

Brožury a informační letáky

 

Bělohoubek J. et al. (2000): Průvodce naučnou stezkou “Údolí Hasiny u Lipence”.- OkÚ Louny, ČSOP Louny.

Klouček Z. (1995): Příroda okresu Louny.- OÚ Louny.

Kolektiv (s.a.): Přírodní park Džbán.- OÚ Kladno, OÚ Louny, OÚ Rakovník.

Škoudlínová A. a kol. (1998): Přírodní park Džbán.- Rakovník.

 

 

Články v periodikách

 

Kulturní měsíčník Loun

Deník Lučan, Žatec

Svobodný Hlas, Louny