Jdi na obsah Jdi na menu
 


Invazní druhy rostlin

 

Jedná se o druhy rostlin, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Vytvářejí mnohdy rozsáhlé monotónní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. Invazní rostliny v novém prostředí nemají své přirozené nepřátele kteří by významně omezovali jejich rozšiřování. Program je zaměřen na mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin ve volné krajině a v chráněných územích , na osvětu a informační materiály včetně odborných seminářů.

V rámci programu se v našem území zaměřujeme na bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), křídlatku japonskou (Reynoutria japonica), křídlatku sachalinskou (Reynoutria sachalinensis) a netýkavku žlaznatou (Impatiens gladulifera).

 

Dokumenty

Manuál na likvidaci bolševníku velkolepého

Publikace o bolševníku a jeho biologii

Manuál na likvidaci křídlatky

Manuál na likvidaci netýkavky žlaznaté

 

Literatura

Černý Z. a kol. (1998): Invazní rostliny a základní způsoby jejich likvidace.- Institut vzdělávání a výchovy MZe, Praha.

Nielsen C. et al. (2005): Bolševní velkolepý: Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu.- Forest & Landscape denmark, Hoersholm, 44 p.

Pašek J. (1996): Křídlatka (Reynoutria). Sv.14.- Metodika Českého svazu ochránců přírody.

Tschiedel K. et al. (2005):Wenn Neophyten zum problem werden ...Invasive Phlanzenarten in Ostsachsen.-TÜV Akademie GmbH Rheinland Group, Großschönau.

 

Realizované projekty

Likvidace bolševníku velkolepého v k.ú. Touchovice (2007)

Mapování výskytu bolševníku velkolepého na Lounsku (2008)