Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční mechanismy EHP a Norska

 

Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která byla uzavřena na jedné straně mezi ES (včetně přistupujících zemí) a na druhé straně se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu : Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem (ESVO). Na základě této Dohody budou země ESVO přispívat 3 starým (Řecko, Portugalsko a Španělsko) a 10 novým členským státům v rámci Evropského hospodářského prostoru na projekty v prioritních oblastech. V Dohodě je uvedeno, že finanční příspěvek bude úzce koordinován s dvoustranným příspěvkem, který bude poskytovat Norsko na základě Norského finančního mechanismu.

Doplňují ji dvoustranné smluvní akty – Memoranda o porozumění pro oba finanční mechanismy, která byla sjednána mezi vládami zemí EHP a ESVO, resp. Norského království, a vládou České republiky a podepsána 19. října 2004 (s Norskem) a 2. prosince 2004 (s EHP). V rámci prvního kola programu v letech 2004 - 2009 udělené granty vyčerpaly 100% celkové alokace, která byla pro Českou republiku určena (104,580 mil. EUR). V rámci priority ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje bylo podpořeno 17 projektů za téměř než 8,2 mil. EUR.

16. června 2011 podepsaly Česká republika, Norsko, Island a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro období 2009 – 2014. Celková výše podpory pro Českou republiku je 131,80 mil. eur. Budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.