Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost

 

Český svaz ochránců přírody Hasina je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Mezi členy naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Naše činnost byla velmi rozmanitá, v posledních letech se soustředila především na péči o přírodně cenná území,  mapování a monitoring zvláště chráněných druhů rostlin a na realizaci záchranného programu pro hvozdík písečný český. Na činnosti, na které z časových či personálních důvodů sami nestačíme, si najímáme brigádníky či jiné vhodné subdodavatele.

 

OCHRANA BIODIVERZITY

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání ČSOP. Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak provádíme mapování výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a mapování rozšíření invazních druhů rostlin, především v oblasti Lounska a Žatecka.

Mapování zvláště chráněných druhů rostlin
Mapování invazních druhů rostlin
 

NAUČNÁ STEZKA

Od roku 1982 jsme budovali a starali se o přírodovědnou naučnou stezku Údolí Hasiny u Lipence (k.ú. Lipenec). Z objektivních důvodů (viz. Aktuality 8.6.2015) jsme v r. 2015 museli tuto naši stěžejní a dlouholetou aktivitu ukončit. Bohužel jsme ani přes značné úsilí nenalezli organizaci, spolek nebo skupinu nadšenců, kteří by ve svém volnu za pár korun v této činnosti pokračovali. Pokud byste přeci jenom měli zájem a níže uvedené informace Vás osloví, přihlašte se! :-)

 

Úvod 

Historie naučné stezky

Zastávka 1Zastávka 2Zastávka 3Zastávka 4Zastávka 5Zastávka 6Zastávka 7Zastávka 8Zastávka 9Zastávka 10

Hasinosaurus

Literatura o NS

Plánek trasy

Průvodce NS

Mapové podklady

Summary

Zusammenfassung

 

Naučnou stezku doporučujeme navštívit v jarním aspektu vegetace, především v měsících dubnu a květnu. Letní aspekt je již charakteristický rozvojem vegetace lužních lesů, tzn. kopřiv, bršlice, krabilice, pcháčů, apod., které místy tvoří až neproniknutelné porosty s všudypřítomnými komáry a muchničkami. To je však v podobných biotopech přirozený jev a my jsme nikdy neměli v úmyslu dělat z těchto stanovišť anglický park.

Souřadnice lokality: ​50°18'56.216"N, 13°41'42.303"E